การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
ข่าวประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวโหลดเอกสาร
อัลบั้มภาพต่างๆ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลพื่นฐาน
เงินอุดหนุน
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
กฎหมายและคู่มือ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010