ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 87 รายการ
2 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 23 รายการ
3 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านร่มราษฏร์
5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
6 ซ่อมแซมพื้นห้องภายในบริเวณกองคลัง และติดตั้งแผงกันแดด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
7 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำวน 268 ลบ.ม. พร้อมขนส่ง
9 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เครื่องจักรกล
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน
11 ซ่อมแซมหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอสนม และสะพานแขวนหนองสนม จังหวัดสุรินทร์
12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
13 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place recycling
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา
16 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภายในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
17 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 2568 สร. รหัสพัสดุ 006-47-0007 จำนวน 18 รายการ
18 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบังแดด
19 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10025
21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10049
22 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10086
23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10037
24 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ. 10062
25 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10061
26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
27 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนโลกของช้าง Elephant World” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
28 จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
29 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนธงชาติไทย” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
30 จ้างเหมาจัด “ขบวนกำเนิดงานคล้องช้างสุรินทร์” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
31 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
32 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10123
33 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10086
34 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10052
35 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์คชศึกษา
36 โครงการซ่อมแซมอาคารสนามแสดงช้าง
37 จ้างหมอช้าง
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10085
39 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ (ศาลากลางน้ำ)
40 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกากำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
42 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา
43 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
44 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน
45 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ
46 จัดจ้างทำป้ายโครงการหมายเลขและป้ายสิ้นสุดสานทางหลวงท้องถิ่น
47 การปรับปรุงอาคารหอประชุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
48 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา
49 จ้างจัดซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 6412
50 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น บ้านพักผู้อำนวยการกอง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010