องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สอบถาม 044 511975 หรือ 044 515581
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place recycling
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา
4 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภายในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
5 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 2568 สร. รหัสพัสดุ 006-47-0007 จำนวน 18 รายการ
6 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบังแดด
7 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ
8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10025
9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10049
10 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10086
11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10037
12 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ. 10062
13 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10061
14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
15 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนโลกของช้าง Elephant World” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
16 จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
17 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนธงชาติไทย” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
18 จ้างเหมาจัด “ขบวนกำเนิดงานคล้องช้างสุรินทร์” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
19 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10123
21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10086
22 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10052
23 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์คชศึกษา
24 โครงการซ่อมแซมอาคารสนามแสดงช้าง
25 จ้างหมอช้าง
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10085
27 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ (ศาลากลางน้ำ)
28 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกากำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา
31 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
32 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน
33 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ
34 จัดจ้างทำป้ายโครงการหมายเลขและป้ายสิ้นสุดสานทางหลวงท้องถิ่น
35 การปรับปรุงอาคารหอประชุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
36 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา
37 จ้างจัดซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 6412
38 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น บ้านพักผู้อำนวยการกอง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010