องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  24 – 25  กันยายน  2562 ณ บริเวณปะรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงคจางวาง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
2 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน
3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ
4 จัดจ้างทำป้ายโครงการหมายเลขและป้ายสิ้นสุดสานทางหลวงท้องถิ่น
5 การปรับปรุงอาคารหอประชุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา
7 จ้างจัดซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 6412
8 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น บ้านพักผู้อำนวยการกอง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010