องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อใช้ในศูนย์คชศึกษา
2 โครงการซ่อมแซมอาคารสนามแสดงช้าง
3 จ้างหมอช้าง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10085
5 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ (ศาลากลางน้ำ)
6 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกากำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
8 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา
9 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
10 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน
11 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อาคารชมทัศนียภาพ อาคารห้องน้ำ
12 จัดจ้างทำป้ายโครงการหมายเลขและป้ายสิ้นสุดสานทางหลวงท้องถิ่น
13 การปรับปรุงอาคารหอประชุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
14 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา
15 จ้างจัดซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 6412
16 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น บ้านพักผู้อำนวยการกอง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010