องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนอารยธรรมขอม”ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10151 สายบ้านเกษตรถาวร
3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านวารไพรศรี
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ. 10120 แยกทางหลวงชนบท 4026
5 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10110
6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10110
7 โครงการ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์พร้อมเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ที่ออกเผยแพร่ทั่วประเทศ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10085
9 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลากลางน้ำ) และอาคารชมทัศนียภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ
11 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงดูแลสวนในพื้นที่โครงการโลกของช้าง
12 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหาเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
13 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์โครงการ “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง” ประจำปี 2562
14 จ้างติดตั้งกล้องวีดีโอถ่ายทอดสด พร้อมติดตั้งจอ LED และติดตั้งระบบเครื่องเสียง
15 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
16 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
17 จ้างติดตั้งกล้องวีดีโอถ่ายทอดสด พร้อมติดตั้งจอ LED และติดตั้งระบบเครื่องเสียง
18 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
19 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
20 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
21 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
22 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
23 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
24 เช่าบริการสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสวนสาธารณะ
25 เช่าบริการสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงาน
26 ซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง
27 จ้างเหมากำกับการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ” จำนวน 1 งาน
28 จ้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาท
29 โครงการจ้างเจ้าของช้างและควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World)
30 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคาร OTOP ชั้น 2
32 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงาน
33 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
34 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
35 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 151 รายการ
36 จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลอดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
37 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด
38 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลากลางน้ำ) และอาคารชมทัศนียภาพ สวน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
39 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete
41 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
42 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 หลัง
43 จ้างผลิตสื่อแอนิเมชั่น ประชาสัมพันธ์โครงการ โลกของช้าง (Elephant World)
44 จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด
45 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ
46 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน
47 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para soil cement) สายบ้านร่มราษฎร์
48 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านภูมิคดี
49 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านปราสาท
50 ครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านนารุ่ง
1 2 3 4 5 หน้าถัดไป
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010