องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 12) รับสมัครคู่สมรส ตั้งแต่วันนี้ - ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044 511975
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประจำปี 2562
2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม
3 โครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดงโครงการโลกของช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในลาดแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
6 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
7 โครงการจ้างเจ้าของช้างพร้อมช้างและควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World)
8 ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ
9 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 158 รายการ
10 โครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
12 โครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด
1
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010