งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบาดาลหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
2 จ้างเหมาระบบ ไฟ แสง สี เสียง ในงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
3 จ้างทำกระท่อมจำลองวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง/การสาธิตวิธีกรรมที่สำคัญและการละเล่นต่าง ๆ
4 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเวที นั่งร้านและอัฒจันทร์ จำนวน 37 รายการ
5 โครงการจ้างจัดหาวัสดุและประดับตกแต่งสถานที่
6 โครงการจัดซื้ออาหารช้างสำหรับช้างร่วมกิจกรรม
7 โครงการจ้างตัดผ้าคลุมช้างและชุดผู้เข้ารวมขบวน
8 โครงการประกาศจ้างแต่งตัว แต่งหน้า และทำผมให้กับผู้เข้าร่วมขบวนในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561
9 โครงการจัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
10 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
11 จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561
12 ยกเลิกประกาศการดำเนินการประกาศการดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงดูแลสวนในพื้นที่โครงการโลกของช้าง
13 จ้างเจ้าของช้างและควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World)
14 ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
15 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10162
16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10140
17 ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10164
19 โครงการดำเนินการจ้างผลิตสปอตพร้อมประชาสัมพันธ์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561
20 ขอยกเลิกประกาศการดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 ก่อสร้างระบบบาดาลหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง
22 ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 โครงการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 229 ต้น
23 โครงการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ที่สามารถเผยแพร่ได้ทั่วประเทศพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
24 โครงการจ้างผลิตสปอตพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
25 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) แยกทางหลวง 226 ตำบลช่างปี่ – บ้านพม่า
26 โครงการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสวนสาธารณะ
27 โครงการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงาน
28 โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
29 โครงการจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 แห่ง
30 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สร.ถ.10060 สายบ้านสะเดา
31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.10052
32 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านแสรออ
33 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านสันติสุข
34 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านสนวน
35 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านสนพัฒนา
36 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านระโงนกรอย
37 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านโพนชาย
38 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านนาโพธิ์ ตำบลช่างปี่
39 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านทมอ ตำบลทมอ
40 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านจบก ตำบลผือ เชื่อมติดต่อบ้านโดนงิ้ว
41 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10174
42 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10172
43 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10168
44 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10162
45 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10140
46 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10110
47 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10081
48 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10069
49 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10056
50 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10051
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010