องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2562 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา  บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการ ยกพื้นเวทีหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
2 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดหาและติดตั้ง เต็นท์โดม ,เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม ,เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม ,พัดลมแอร์ ,พัดลมสามขา ,ผ้าใบปูพื้นและผ้าใบปิดข้างเต๊นท์
3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดลำโพง ,อุปกรณ์ต่อพ่วง
4 โครงการค่าจ้างถ่ายทอดสดวิดีโอกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพ
5 โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและประดับตกแต่งไฟ
6 โครงการซ่อมแซมรถยนต์เทรลเลอร์ ทะเบียน 81 2865
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท
8 โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอำเภอลำดวน
9 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ
10 จ้างติดตั้งเต็นท์โดม, ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
11 ค่าจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจอ LED เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
12 จ้างดำเนินการจัดทำพื้นทางเดินขึ้นซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่นั่งในเต็นท์บริเวณพิธี ขนาด 1.2 ม. x 2.4 ม. จำนวน 245 แผ่น
13 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และอุปกรณ์การจ่ายกระแสไฟฟ้า
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ
15 โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
16 ขอเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
17 โครงการจ้างจัดทำป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
18 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.
19 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.
20 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่ง (บขส.)
21 โครงการจ้างผลิตพร้อมติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าไวนิล พิมพ์ยูวีแบบกันแสงแดดเสริมโครงไม้
22 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
23 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
24 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 21 รายการ
25 จ้างจัดหาพราหมณ์และเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีน้ำอภิเษกของจังหวัดสุรินทร์
26 จ้างติดตั้งกล้องติดตั้งจอ LED เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดวิดีโอกลางแจ้ง
27 จ้างติดตั้งเต็นท์โดม, ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก, เก้าอี้นวมพร้อมผ้าคลุม
28 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา
30 ประกวดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี
31 โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน
32 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี
33 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
34 จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด
35 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
36 โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเต็นท์, พัดลม 3 ขา + พัดลมติดขาเต็นท์, พัดลมแอร์ และโต๊ะเหลี่ยมขาพับ + ผ้าคลุมมีจีบ
37 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
38 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.
39 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
41 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
42 จ้างแต่งตัว แต่งหน้าทำผม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง
43 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.
44 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
45 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่ง อำเภอสังขะ
47 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องจักรกล รวมจำนวน 79 รายการ
48 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประจำปี 2562
49 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม
50 โครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดงโครงการโลกของช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
1 2 หน้าถัดไป
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศ ก.จ.จ.
ITA
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010