การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10120
2 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10004
3 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สร.ถ. 10035 บ้านตาแอก ตำบลบ้านจารย์
4 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านอู่โลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก – บ้านช้างหมอบ
5 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร และนอกอาคาร อาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง และอาคาร OTOP
6 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
8 การเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 จัดจ้างแสดงภาพพระราชประวัติ, ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
10 โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.100087
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10121
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10089
14 ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10060 สายบ้านสะเดา
15 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
16 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 จ้างผลิตสปอตพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว
18 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOT MIX IN – PLACE RECYCLING
19 จ้างผลิตสปอตพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว
20 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ
21 ประกาศ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
22 โครงการ จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์
23 โครงการจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
24 โครงการเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนข้างหอประชุมจังหวัด
25 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling แยกทางหลวง 2328 ตำบลจรัส
26 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านสะเดา
27 โครงการก่อสร้างบ้านพักชาวกวย จำนวน 4 หลัง
28 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองหิน ตำบลตรึม
29 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านขวาง – บ้านหนองกระดาน
30 โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุรินทร์ จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้พลาสติก พร้อมพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมไอน้ำ
31 จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
32 จัดหาอาหารช้าง จำนวน 7 รายการ
33 จัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
34 จัดหาเสื้อยืดโปโล สำหรับควาญช้างและผู้ควบคุมขบวนช้างสวมใส่
35 จัดตกแต่งสถานที่งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
36 แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจ้างแต่งตัว แต่งหน้า และทำผม ให้กับผู้เข้าร่วมขบวนในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง
37 โครงการจ้างผลิตพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
38 โครงการจ้างทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
39 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10040
40 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10098
41 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10045
42 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10028
43 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10050
44 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10019
45 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10015
46 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10053
47 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10078
48 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10139
49 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10012
50 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าถัดไป
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010