องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2562 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา  บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ จำนวน 380 ชุด สำหรับนำมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
2 จ้างจัดขบวนเกียรติภูมิท้องถิ่นไทยและผ้าไหมยกทองระดับโลก
3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 97 รายการ
4 จ้างจัดขบวน “ขบวนรัชกาลที่ 10 ปวงประชาเปี่ยมสุข” ในการจัดงานโครงการกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
5 จ้างจัดขบวนสถาบันชาติในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
6 จ้างจัดขบวนศาสนา ในการจัดงานโครงการมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม
7 จ้างจัดขบวน “ขบวนรัชกาลที่ 10 ปวงประชาเปี่ยมสุข” ในการจัดงานโครงการกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
8 จ้างจัดขบวนรัชกาลที่ 9 บารมีพระมากล้น
9 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท
10 ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
11 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานอาทิตย์
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
14 จ้างผลิตสปอตพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2562
15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 214 (บ้านหนองยาง)
17 จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ที่มีที่นั่งผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง
18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนส่งอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
19 โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นเทียนพรรษา
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนส่งอำเภอปราสาท
21 โครงการจ้างทำผ้าคลุมช้าง เพื่อใช้ในกิจกรรมการแสดงของช้าง จำนวน 4 ชุด
22 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 214 (บ้านหนองยาง) – บ้านสนม ตำบลเมืองแก
23 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสดงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
24 โครงการจัดจ้างทำเหรียญที่ระลึก
25 โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด
26 โครงการจ้างดำเนินการถ่ายทอดสดวิดีโอกลางแจ้ง
27 โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเต็นท์โดม
28 โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
29 โครงการ ยกพื้นเวทีหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
30 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดหาและติดตั้ง เต็นท์โดม ,เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม ,เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม ,พัดลมแอร์ ,พัดลมสามขา ,ผ้าใบปูพื้นและผ้าใบปิดข้างเต๊นท์
31 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดลำโพง ,อุปกรณ์ต่อพ่วง
32 โครงการค่าจ้างถ่ายทอดสดวิดีโอกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์แสดงภาพ
33 โครงการจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและประดับตกแต่งไฟ
34 โครงการซ่อมแซมรถยนต์เทรลเลอร์ ทะเบียน 81 2865
35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและอาคารที่พักผู้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท
36 โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอำเภอลำดวน
37 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ
38 จ้างติดตั้งเต็นท์โดม, ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก
39 ค่าจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งจอ LED เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
40 จ้างดำเนินการจัดทำพื้นทางเดินขึ้นซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่นั่งในเต็นท์บริเวณพิธี ขนาด 1.2 ม. x 2.4 ม. จำนวน 245 แผ่น
41 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และอุปกรณ์การจ่ายกระแสไฟฟ้า
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ
43 โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สำหรับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
44 ขอเพิ่มเติมประกาศเชิญชวนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
45 โครงการจ้างจัดทำป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.
46 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.
47 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.
48 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการภายในสถานีขนส่ง (บขส.)
49 โครงการจ้างผลิตพร้อมติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าไวนิล พิมพ์ยูวีแบบกันแสงแดดเสริมโครงไม้
50 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
1 2 หน้าถัดไป
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010