องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สอบถาม 044 511975 หรือ 044 515581
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการโลกของช้าง
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านร่มราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน – บ้านโนนสำราญ
4 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10025
7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10049
8 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10086
9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10037
10 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ. 10062
11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10061
12 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินการยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
13 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงดูแลสวนในพื้นที่โครงการ โลกของช้าง
14 จัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
15 โครงการจัดงานชุมชนรวมใจศรัทธราบูชาศาลเจ้าพ่อตาดาน ประจำปีงบประมาณ 2563
16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10086 สายแยกทางหลวง 24 ตำบลตาคง
17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10123 สายบ้านกระเพอโร
18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10052 สายบ้านกระน๊อบ
19 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนอารยธรรมขอม”ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
20 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10151 สายบ้านเกษตรถาวร
21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านวารไพรศรี
22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ. 10120 แยกทางหลวงชนบท 4026
23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10110
24 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10110
25 โครงการ จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์พร้อมเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ที่ออกเผยแพร่ทั่วประเทศ
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10085
27 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ศาลากลางน้ำ) และอาคารชมทัศนียภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
28 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ
29 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงดูแลสวนในพื้นที่โครงการโลกของช้าง
30 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหาเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
31 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์โครงการ “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง” ประจำปี 2562
32 จ้างติดตั้งกล้องวีดีโอถ่ายทอดสด พร้อมติดตั้งจอ LED และติดตั้งระบบเครื่องเสียง
33 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
34 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
35 จ้างติดตั้งกล้องวีดีโอถ่ายทอดสด พร้อมติดตั้งจอ LED และติดตั้งระบบเครื่องเสียง
36 จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 9 เครื่อง
37 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
38 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
39 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
40 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
41 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
42 เช่าบริการสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสวนสาธารณะ
43 เช่าบริการสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงาน
44 ซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง
45 จ้างเหมากำกับการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ” จำนวน 1 งาน
46 จ้างทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาท
47 โครงการจ้างเจ้าของช้างและควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World)
48 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
49 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคาร OTOP ชั้น 2
50 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงาน
1 2 3 4 5 หน้าถัดไป
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010