องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยวันแห่งเกียรติภูมิช้างไทย 13 มีนาคม 2562 ประกาศกึกก้องพบกับบรรดาเหล่าช้างผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย  ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวช้าง ชม  การแสดง  ตำนานยุทธหัตถี   เกียรติภูมิของช้างไทย  และและชมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  9 – 17  มีนาคม  2562 ที่ศูนย์คชศึกษา  Elephant  World  หมู่บ้านช้าง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน
2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
4 จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด
5 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
6 โครงการจ้างจัดหาและติดตั้งเต็นท์, พัดลม 3 ขา + พัดลมติดขาเต็นท์, พัดลมแอร์ และโต๊ะเหลี่ยมขาพับ + ผ้าคลุมมีจีบ
7 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
8 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี.
9 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
11 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
12 จ้างแต่งตัว แต่งหน้าทำผม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง
13 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.
14 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
15 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่ง อำเภอสังขะ
17 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องจักรกล รวมจำนวน 79 รายการ
18 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประจำปี 2562
19 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม
20 โครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดงโครงการโลกของช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
22 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในลาดแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
23 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
24 โครงการจ้างเจ้าของช้างพร้อมช้างและควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World)
25 ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ
26 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 158 รายการ
27 โครงการติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
29 โครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด
1
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010