องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2562 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา  บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2 การรับสมัครขอบรรพชาอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562
3 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562
4 การรับฟังความคิดเห็นการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
5 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
8 การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
9 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
10 การรับสมัครวงเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
11 โครงการส่งเสริมและสนุบสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพ
13 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
14 รับสมัครประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
15 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
16 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
17 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
18 ประชาสัมพันธ์เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น”
19 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
20 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
21 ตรวจสอบรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศ ก.จ.จ.
ITA
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010