องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยวันแห่งเกียรติภูมิช้างไทย 13 มีนาคม 2562 ประกาศกึกก้องพบกับบรรดาเหล่าช้างผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย  ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวช้าง ชม  การแสดง  ตำนานยุทธหัตถี   เกียรติภูมิของช้างไทย  และและชมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  9 – 17  มีนาคม  2562 ที่ศูนย์คชศึกษา  Elephant  World  หมู่บ้านช้าง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
4 การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
5 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
6 การรับสมัครวงเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
7 โครงการส่งเสริมและสนุบสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพ
9 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
10 รับสมัครประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
11 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
12 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
13 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
14 ประชาสัมพันธ์เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น”
15 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
16 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
17 ตรวจสอบรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010