การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
3 ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
5 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
6 พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
7 ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2561
9 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
10 การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
11 ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนข้าวใหม่บรรจุถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
12 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
13 โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
14 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
15 พิธีสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และประกอบพิธีไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสมโภชฯ ประจำปี 2560
16 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
17 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2561
18 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
19 กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
20 ข้าราชการ พนักงานในสังกัดอบจ.สุรินทร์ร่วมกันจัดอาหารเลี้ยงช้าง ในงาน “ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
21 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
22 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสตรีทบาสสเกตบอล
23 การรับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2560
24 การคืนหลักประกันสัญญา
25 การคืนหลักประกันสัญญา
26 ประกาศการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2560
27 ประกาศ งดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
28 กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๗)
29 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
30 แก้ไขประกาศกำหนดเวลาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
31 ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
32 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
33 การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
35 ประกาศ แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
36 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
37 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
38 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ
39 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
40 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
41 โครงการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
42 เรื่องการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
43 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
44 โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.สุรินทร์ – อนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์” ประจำปี 2560
45 พิธีบวงสรวงสถานที่สร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดสุรินทร์
46 การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560
47 พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
48 ประกาศผลโรงเรียนรักษ์ต้นไม้
49 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
50 การสำรวจข้อมูลสุขภาวะพื้นฐานของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010