การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
2 “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครอุปสมบทในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ ประเพณีบวชนาคช้าง ประจาปี 2561
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบประชาชน ประจำปี 2561
5 กิจกรรม Academy บาสเกตบอล
6 โครงการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
7 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาว
8 การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อการจัดงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2561
9 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
10 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
12 รองนายกฯ พบปะประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมือง
13 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
14 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
15 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
16 พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
17 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2561
18 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
19 การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
20 ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนข้าวใหม่บรรจุถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
21 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
22 โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
23 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
24 พิธีสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และประกอบพิธีไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสมโภชฯ ประจำปี 2560
25 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
26 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2561
27 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
28 กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
29 ข้าราชการ พนักงานในสังกัดอบจ.สุรินทร์ร่วมกันจัดอาหารเลี้ยงช้าง ในงาน “ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
30 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
31 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสตรีทบาสสเกตบอล
32 การรับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2560
33 การคืนหลักประกันสัญญา
34 การคืนหลักประกันสัญญา
35 ประกาศการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2560
36 ประกาศ งดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
37 กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๗)
38 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
39 แก้ไขประกาศกำหนดเวลาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
40 ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
41 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
42 การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
44 ประกาศ แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
45 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
46 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
47 การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ
48 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
49 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
50 โครงการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010