งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
151 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไข่พันธุ์ไข่ ประจำปี 2557
152 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2557
153 โครงการฝึกอบรมเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่ ประจำปี 2556
154 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ส่งเสริมการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
155 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 2
156 โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทยป้องกันภัยยาเสพติด ปี 56
157 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556
158 “อบจ.สุรินทร์ – อนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์” ประจำปี 2556
159 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปี 56
160 คนไทยหัวใจ รักช้าง ปี 2556
161 ฮิตสนั่นเมือง(ธรรมะคู่สังคม) ทอล์กธรรมะพระมหาสมปองและคณะ
162 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมเปิดใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี
163 การจัดงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2556
164 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2556
165 การจัดโครงการอบรมแกนนำประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
166 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์
167 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2556
168 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในโรงเรียน
169 เชิญร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
170 วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2556
171 เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ประจำปี 2556
172 สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน 2556
173 ประเพณีสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ 2556
174 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2556
175 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2556
176 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 2556
177 กีฬาอบจ.สัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8
178 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2556
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010