การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
151 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2557
152 โครงการฝึกอบรมเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่ ประจำปี 2556
153 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ส่งเสริมการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
154 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 2
155 โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทยป้องกันภัยยาเสพติด ปี 56
156 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2556
157 “อบจ.สุรินทร์ – อนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์” ประจำปี 2556
158 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปี 56
159 คนไทยหัวใจ รักช้าง ปี 2556
160 ฮิตสนั่นเมือง(ธรรมะคู่สังคม) ทอล์กธรรมะพระมหาสมปองและคณะ
161 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมเปิดใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี
162 การจัดงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2556
163 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2556
164 การจัดโครงการอบรมแกนนำประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
165 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์
166 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2556
167 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในโรงเรียน
168 เชิญร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
169 วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2556
170 เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ประจำปี 2556
171 สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน 2556
172 ประเพณีสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ 2556
173 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2556
174 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2556
175 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 2556
176 กีฬาอบจ.สัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8
177 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2556
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010