การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
151 ฮิตสนั่นเมือง(ธรรมะคู่สังคม) ทอล์กธรรมะพระมหาสมปองและคณะ
152 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมเปิดใช้สนามบินสุรินทร์ภักดี
153 การจัดงานประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2556
154 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2556
155 การจัดโครงการอบรมแกนนำประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
156 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์
157 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2556
158 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในโรงเรียน
159 เชิญร่วมแข่งขันร้องเพลงในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
160 วันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2556
161 เยี่ยมเยือนตาเมือนเดือนเมษา ประจำปี 2556
162 สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน 2556
163 ประเพณีสืบสานตำนานปราสาทช่างปี่ 2556
164 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2556
165 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2556
166 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง 2556
167 กีฬาอบจ.สัมพันธ์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8
168 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2556
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010