งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ปฏิทินการท่องเที่ยว2560-2561
2 ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2561
3 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2561
4 การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2561
6 วันช้างไทย ประจำปี 2561
7 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
8 ศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์
9 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
10 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ ๑
11 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561
12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
13 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
14 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
15 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ ๑๗)
16 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2560
17 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
18 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรี สำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
19 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเลือกจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่แรก ในการเปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นจากเครือข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอและกฎหมายจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔
20 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
21 การดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
22 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการคลองน้ำใส
24 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
25 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
26 งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
27 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
28 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
29 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
30 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
31 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
32 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
33 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560
34 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์
35 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ประจำปี 2560
36 โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สุรินทร์ ประจำปี 2560
37 โครงการพัฒนาอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์ ระดับ 2 ประจำปี 2560
38 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2560
39 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560
40 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
41 สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
42 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
43 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2560
44 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
45 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2560
46 โครงการอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care giver ประจำปี 2560
47 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
48 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์
49 วันช้างไทย ประจำปี 2560
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
1 2 3 4 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010