การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2561
2 งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2561
3 การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2561
5 วันช้างไทย ประจำปี 2561
6 การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
7 ศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์
8 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
9 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ ๑
10 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561
11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
12 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
13 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
14 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ ๑๗)
15 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2560
16 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
17 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรี สำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
18 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเลือกจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่แรก ในการเปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นจากเครือข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอและกฎหมายจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔
19 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
20 การดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
21 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการคลองน้ำใส
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
24 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
25 งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
26 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
27 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
28 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
29 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
30 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
31 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
32 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560
33 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์
34 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ประจำปี 2560
35 โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สุรินทร์ ประจำปี 2560
36 โครงการพัฒนาอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์ ระดับ 2 ประจำปี 2560
37 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2560
38 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560
39 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
40 สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
41 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
42 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2560
43 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
44 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2560
45 โครงการอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care giver ประจำปี 2560
46 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
47 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์
48 วันช้างไทย ประจำปี 2560
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
50 การแสดงเจตจำนงด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1 2 3 4 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010