การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
2 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
3 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
4 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560 (ครั้งที่ ๑๗)
5 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2560
6 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
7 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้องและดนตรี สำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
8 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเลือกจังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่แรก ในการเปิดเวทีรับฟัง ความคิดเห็นจากเครือข่ายสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอและกฎหมายจัดตั้งกองทุนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔
9 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
10 การดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
11 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการคลองน้ำใส
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
14 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
15 งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
16 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
17 ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
18 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
19 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
20 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
21 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
22 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2560
23 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์
24 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ประจำปี 2560
25 โครงการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 สุรินทร์ ประจำปี 2560
26 โครงการพัฒนาอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์ ระดับ 2 ประจำปี 2560
27 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2560
28 โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560
29 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
30 สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
31 ขอเชิญชวนเที่ยวชมหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
32 งานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2560
33 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
34 ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2560
35 โครงการอบรมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Care giver ประจำปี 2560
36 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
37 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์
38 วันช้างไทย ประจำปี 2560
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
40 การแสดงเจตจำนงด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
42 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี 2560
43 โครงการส่งเสริมอาชีพการสานเปลญวนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ
44 สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
45 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
46 โครงการจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2560
47 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
48 ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2560
49 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
50 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
1 2 3 4 หน้าถัดไป
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010