งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
101 ขอเขิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
102 เชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินทร์ 2555
103 กำหนดวันแข่งขันและสนามแข่งขัน การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
104 ครูสอนดี
105 อัตรค่าเข้าชมศูนย์คชศึกษา
106 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสุรินทร์ ประจำปี 2554
107 การประกวดสาวงามเมืองช้างรอบชิงชนะเลิศ
108 ระบบ E - Learinig องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
109 ขอเชิญทุกท่านร่วมออกกำลังกายทุกวัน
110 ขอเชิญร่วมประกวดสาวงามเมืองช้าง ประจำปี 2554
111 ขอเชิญร่วมการแข่งขันหนุ่มสาวพลังช้าง
112 งานตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2554
113 งานตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง
114 โครงการปั่นจักรยานเพื่อนเมืองน่าอยู่ วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
115 ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ
116 มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554
หน้าก่อนหน้า 1 2 3
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010