การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2561
2 การประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2561
3 การดำเนินการนิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
4 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เข้าประกวด
6 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7 คู่มือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาฯ
8 plcโรงเรียนคุณธรรม
9 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2560
10 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
11 บวชนาคช้าง ปี 2560
12 ประเพณีขี้นเขาสวาย ปี 2560
13 วันช้างไทย
14 การแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2560
15 กำหนดการจัดงานรวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง
16 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗)
18 ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ปี 2559
19 ตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙
20 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดรักษ์ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
21 เชิญชวนออกเสียงประชามติ
22 MuseMobil
23 ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559
24 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์
25 วันช้างไทย 2559
26 ชุดคำพูด
27 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน จ.สุรินทร์ ประจำปี 2559
28 กีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
29 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2559
30 มหัศจรรย์ งานเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดของโลก 2558
31 โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
32 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อทางราชการ
33 แห่เทียนพรรษาฯประจำปี 2558
34 การแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
35 บวชนาคช้าง 2558
36 ขี้นเขาสวาย 2558
37 วันช้างไทย
38 แต่งงานบนหลังช้าง ปี 2558
39 ตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ปี 2557
40 ศูนย์ดำรงธรรม
41 วันพฤษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ ครั้งที่ 1
42 แซนโฏตา ปี 2557
43 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2557
44 โปรแกรมการแข่งขัน 2557
45 บวชนาคช้าง ปี 2557
46 เขาสวาย ปี 2557
47 วันช้างไทย 57
48 รับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมกีฬาสำ
49 ข้าวหอมฯปี2557
50 ฟุตบอลอบจ.คัพ 2557
1 2 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010