งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
3 ร่างกำหนดการงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องงดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
5 รับฟังความคิดเห็นในการ (ร่าง) ข้อบัญญัติและแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
6 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2561 และกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในหัวข้อมหัศจรรย์ งานคล้องช้างสุรินทร์
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
10 ขอเรียนร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
12 eGovernment Forum 2018
13 ผังขบวนแห่ในงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
14 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
16 วันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ คนละต้นก็เป็นป่า
17 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2561
18 การประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2561
19 การดำเนินการนิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
20 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561
21 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เข้าประกวด
22 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 คู่มือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาฯ
24 plcโรงเรียนคุณธรรม
25 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2560
26 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
27 บวชนาคช้าง ปี 2560
28 ประเพณีขี้นเขาสวาย ปี 2560
29 วันช้างไทย
30 การแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2560
31 กำหนดการจัดงานรวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง
32 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
33 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗)
34 ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ปี 2559
35 ตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙
36 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดรักษ์ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
37 เชิญชวนออกเสียงประชามติ
38 MuseMobil
39 ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559
40 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์
41 วันช้างไทย 2559
42 ชุดคำพูด
43 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน จ.สุรินทร์ ประจำปี 2559
44 กีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
45 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2559
46 มหัศจรรย์ งานเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดของโลก 2558
47 โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
48 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อทางราชการ
49 แห่เทียนพรรษาฯประจำปี 2558
50 การแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
1 2 3 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010