รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 วันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ คนละต้นก็เป็นป่า
4 งานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2561
5 การประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ประจำปี 2561
6 การดำเนินการนิเทศติดตามสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
7 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการส่งผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เข้าประกวด
9 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 คู่มือการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาฯ
11 plcโรงเรียนคุณธรรม
12 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2560
13 คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
14 บวชนาคช้าง ปี 2560
15 ประเพณีขี้นเขาสวาย ปี 2560
16 วันช้างไทย
17 การแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2560
18 กำหนดการจัดงานรวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง
19 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๗)
21 ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ปี 2559
22 ตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๕๙
23 เชิญชวนเข้าร่วมประกวดรักษ์ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
24 เชิญชวนออกเสียงประชามติ
25 MuseMobil
26 ประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559
27 ผลการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์
28 วันช้างไทย 2559
29 ชุดคำพูด
30 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน จ.สุรินทร์ ประจำปี 2559
31 กีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
32 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2559
33 มหัศจรรย์ งานเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดของโลก 2558
34 โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
35 ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อทางราชการ
36 แห่เทียนพรรษาฯประจำปี 2558
37 การแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
38 บวชนาคช้าง 2558
39 ขี้นเขาสวาย 2558
40 วันช้างไทย
41 แต่งงานบนหลังช้าง ปี 2558
42 ตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ปี 2557
43 ศูนย์ดำรงธรรม
44 วันพฤษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ ครั้งที่ 1
45 แซนโฏตา ปี 2557
46 โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2557
47 โปรแกรมการแข่งขัน 2557
48 บวชนาคช้าง ปี 2557
49 เขาสวาย ปี 2557
50 วันช้างไทย 57
1 2 3 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010