การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อ
1 กำหนดการวันช้างไทย ประจำปี 2560
2 กำหนดการขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2560
3 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ(โรงเรียนคุณธรรม)
4 กำหนดการงานตอนรัับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2559
5 ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
6 ใบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรถอาหารเลี้ยงข้าง ประจำปี 2557
7 กำหนดการขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2557
1
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010