งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกาศ
หัวข้อข่าว : งานตอนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2554
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 3197 คน
เอกสารแนบ :

 

 

<< อ่านรายละเลียดต่อ >>
ขอเชิญร่วม งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์และ
งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2554ความเป็นมา

 สืบ เนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๐๕ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้การจัดงานช้างเป็นงานประจำปีของชาติและให้ทุกๆปี ก่อนงานแสดงช้าง ๒ วัน จะมีการจัด “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง” ขึ้นโดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี ๒๕๔๓ ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำปีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเทศกาลงานประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนทั่ว โลก เสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ เพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของกิจกรรมภายในงาน อาทิ เช่น “การเลี้ยงอาหารช้าง” ซึ่งเมื่อปี ๒๕๔๖ บริษัท กินเน็ตบุ๊ค เวิร์ล เรคคอร์ด (Guiness World Record) ได้จดบันทึกไว้เป็นสถิติโลกว่าเป็นการเลี้ยงบุฟเฟต์อาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และ ยาวที่สุดในโลก “การประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง” ที่ตระการตาไปด้วยผักผลไม้ที่นำมาประดับตบแต่งขบวนรถอย่างอลังการ “การประกวดสาวงามเมืองช้าง”เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สื่อถึงมนต์เสน่ห์ของสาว สวยเมืองสุรินทร์ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาด “ขบวนแต่ต้อนรับช้างเข้าเมือง” ชมช้างกว่า ๓๐๐ เชือก ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่  “พิธีเซ่นผีปะกำ”  วัฒนธรรมชาวกูย(กลุ่มชนที่มีความสามารถในการจับและฝึกช้าง) ประกอบพิธีโดยหมอช้างรุ่นสุดท้ายของโลก ซึ่งทุกกิจกรรมนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวหาชมได้ยากเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุรินทร์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกการคัดเลือกช้าง ที่มีคชลักษณ์ที่ดีมีรูปร่างเป็นอย่างไรและ “การแข่งขันหนุ่มสาวพลังช้าง” กิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแข่งขันค้นหาหนุ่มสาวผู้แข็งแรงที่สุดจาก การแข่งขันแบกข้าวสารซึ่งผู้ชนะจะได้รับข้าวสารหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ “OTOP” ของจังหวัดสุรินทร์(หนึ่งในสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของประเทศไทย) ซึ่งปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์ จึงไร้สารพิษตกค้าง

งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑๒

วันที่   ๑๗ - ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔  ณ  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

งานแสดงช้าง  

 วันที่  ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม  โทร/แฟกซ์  ๐-๔๔๕๑-๑๙๗๕  หรือ  http://www.surinpao.org


กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒)

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๓๐ น. ขบวนรถประกวดอาหารช้างพร้อมกันที่หน้าโรงเรียนสิริธร

เวลา ๑๔.๓๐ น. เคลื่อนขบวนไปตามถนนเทศบาล ๑ ถึงสี่แยกวัดหนองบัวเลี้ยวขวาไปตามถนนสนิทนิคมรัฐ ถึงสามแยกสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายไปตามถนนธนสาร ถึงสามแยกประปาเลี้ยวซ้ายไปบริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

เวลา ๑๕.๓๐ น. ขบวนรถประกวดอาหารเลี้ยงช้างถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาถึงและประกอบพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีอบรางวัลประกวดรถอาหารเลี้ยงช้างประจำปี ๒๕๕๔

 ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์ จนถึง ๒๐.๐๐ น.

กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๒)

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนช้างและขบวนต้อนรับช้างพร้อมกัน บริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

เวลา ๐๘.๓๐  น. ขบวนต้อนรับช้างเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหลังสถานีรถไฟสุรินทร์

เวลา ๐๙.๐๐ น. ขบวนต้อนรับช้างเดินทางมาถึง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเซ่นศาลปะกำและชมการแสดงรำนางอัปสรา

                  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวเปิดงานและรับมอบธงจากนายอำเภอท่าตูม จางนั้นร่วมเลี้ยงอาหารช้างและชมการแข่งขันหนุ่ม - สาวพลังช้าง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

 

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไปชมการประกวดสาวงานเมืองช้าง ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณเวทีกลางงานกาชาดสุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010