องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> ข่าวประชาสัมพันธ์
Ǣ͢ : ประกาศปิดตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มกราคม 2564
ѹ : ӹǹҹ 40
͡Ṻ :

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาตรการในการจำกัดการชุมนุมของประชาชน ลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคในสถานที่่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงประกาศปิดตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มกราคม 2564 >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010