องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การรับฟังความคิดเห็นการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 357 คน
เอกสารแนบ :

 

 การรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
>>การรับฟังความคิดเห็น<<

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ข้อ 4 หลักการของแผนปฏิบัติการฯ ข้อ 4.4 ภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยังไม่พร้อมที่จะรับโอนภารกิจ ให้ส่วนราชการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รับไปดำเนินการแทนก่อน และเมื่อเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความพร้อมและประสงค์รับโอนภารกิจเมื่อใด ให้องค์การริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถ่ายโอนภารกิจนั้นให้แก่เทศบาล และองค์การริหารส่วนตำบล (อบต.) เจ้าของพื้นที่รับไปดำเนินการได้ทันที โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 10 แห่ง >>การรับฟังความคิดเห็น<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010