ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชน
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 426 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชนรวมถึงการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกกลัน ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว  >>ตอบแบบสำรวจ<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010