ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 114 คน
เอกสารแนบ :

 

 
ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมสภาและห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อาคาร OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์    ตามหนังสือที่ สร 51021.1/1168 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 จำนวน 1 แผ่น  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010