ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สื่อประชาสัมพันธ์ เพลงต้านโควิค 19 และภาพประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 46 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ เพลงต้านโควิค 19 และภาพประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ดังนี้
     1. เพลงที่ 1  >>รายละเอียด<<
     2.
เพลงที่ 2  >>รายละเอียด<<
     3.
เพลงที่ 3  >>รายละเอียด<<
     4. โปรสเตอร์   >>รายละเอียด<<


การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010