การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 707 คน
เอกสารแนบ :

 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย นายสมพงษ์  นิยมตรง  ผศ.ดร.ประวัติ  สมเป็น, นายสุริยะ  ร่วมพัฒนา,  นายณัฐพงษ์  สงวนจิตรและนางนัยนันทน์ บุญสุข ได้เข้ามาดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010