ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus Disease) 2019 (COVID - 19)
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 58 คน
เอกสารแนบ :

 

 

     ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ส่งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus Disease) 2019 (COVID - 19) ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 930/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 949/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 992/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19))องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอปิดการให้บริการสาธารณะที่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  >>รายละเอียด<<

การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010