ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ร่างประกาศ
หัวข้อข่าว : การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 162 คน
เอกสารแนบ :

 

 
           ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือที่ สร 51021.1/330 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 แผ่น >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010