องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 12) รับสมัครคู่สมรส ตั้งแต่วันนี้ - ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044 511975
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 10 คน
เอกสารแนบ :

 

 
            ด้วยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่ด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......  โดยขอความร่วมมือในการส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    ทาง E-mail : Election@ect.go.th และ Surin@ect.go.th ของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามหนังสือที่ สร 51002/61 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  >>รายละเอียด<<
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010