องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 12) รับสมัครคู่สมรส ตั้งแต่วันนี้ - ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044 511975
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 25 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้ประชาขนในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึง ข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และภารกิจต่าง ๆ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะกวดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดอบรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010