องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2562 ณ วัดแจ้งสว่าง และศูนย์คชศึกษา  บ้านตากลาง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 174 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้ประชาขนในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึง ข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และภารกิจต่าง ๆ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะกวดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยจัดอบรมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010