ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ราคากลาง
หัวข้อข่าว : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกากำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 212 คน
เอกสารแนบ :

 

 

     ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกากำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ สร 51021.1/2905 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

        1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ. 10120 แยกทางหลวงชนบท 4026 (บ้านโคกอารักษ์) – บ้านเวียย ตำบลกาเกาะ, กระหาด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

          2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ. 10151 สายบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เชื่อมติดต่อบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 886,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010