ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ราคากลาง
หัวข้อข่าว : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 190 คน
เอกสารแนบ :

 

 

     ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือที่ สร 51021.1/2903 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

 

              1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In – Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10110 สายบ้านโคกตะเคียน – บ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลโคกตะเคียน, กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,490,000 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

 

 

              2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านสวายทอง ตำบลกังแอน เชื่อมติดต่อบ้านละลม ตำบลโคกยาง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

 

          3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านวารไพรศรี เชื่อมติดต่อบ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 2,650,000 บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010