การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 746 คน
เอกสารแนบ :

 

 นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำปี ๒๕๕๔ การจัดการอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวม ๔ อำเภอๆ ละ ๑ รุ่น คือ อำเภอ สังขะ อำเภอพนมดงรัก อำเภอปราสาท และอำเภอศีขรภูมิ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลพื่นฐาน
เงินอุดหนุน
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
กฎหมายและคู่มือ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010