งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในงาน “Bike อุ่นไอรัก”
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 16 คน
เอกสารแนบ :

 

   

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ธันวาคม 2561  จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน           “Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  โดย นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  หัวหน้าส่วนราชการ และ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเสื้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์               ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

การจัดงาน “Bike อุ่นไอรักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดเส้นทางปั่นกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"  ออกเป็น 2 เส้นทาง คือ ระยะไกล 33 กิโลเมตร และระยะสั้นประมาณ 9.5 กิโลเมตร  กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ที่จะมีขึ้นกำหนดให้มีการซ้อมย่อยในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 และซ้อมใหญ่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  และวันจริงพร้อมกันทั้วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จุดเริ่มต้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์


         
         
         
         
         

ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010