งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 36 คน
เอกสารแนบ :

 

  

เมื่อวันศุกร์  ที่ 23 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)    ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  ได้รับเกียรติจาก   นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน  และนายกุญชร  เลือดสกุล   รักษาการผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  กล่าวรายงาน
          ได้เชิญผู้แทนภาคประชาชน  ผู้แทนภาครัฐ และ เอกชน หัวหน้าส่วนราชการ    และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม  ในงานได้รับเกียรติจาก ายพลวัฒน์ การุญภาสกร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ร่วมบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีการเลือกผู้แทนคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  จำนวน 3 คณะได้แก่  
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.นายสุรพล แสนกล้า
2. ว่าที่ ร.อ. กิตติศักดิ์ จรัสแสงพรสกุล
3. นางธัญญธร หฤทัยถาวร  
4.นายชัยวัฒน์  สุตลาวดี
5. นายประเสริฐ  สายกระสุน
6. นายณัฐพล พรหมสวัสดิ์ 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.นางธิดา จันทินมาธร  
2.นายชาญยุทธ  ชัชวาลไตรภพ  
3.นายชุมพร  ใบบัว  
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.นายชาตรี พันธุ์พงษ์   
2.นายเลิศชาย  สุขประเสริฐ

  
       
       

                                                                                                                
                                               
                                             
                                             
 ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010