งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 46 คน
เอกสารแนบ :

 

   เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และ นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน

นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า  การจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกองจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ที่ต้องจัดกิจกรรมเสริม  ให้งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  และงานแสดงช้างสุรินทร์ ให้มีความน่าสนใจและคึกคักมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและศึกษาเรียนรู้ พืชผัก  และ ผลไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย สับปะรด แตงโม อ้อย มันแกว แตงกวา กล้วย   ที่เป็นอาหารของช้าง จึงจัดกิจกรรมการประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้างขึ้น 

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 08.30 นาที เป็นต้นไป มีกิจกรรมจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง ความยาวกว่า 400 เมตร บริเวณถนนกรุงศรีนอกและบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง  ร่วมจัดโดย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์    พิธีบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง   ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง    พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง

 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ชมขบวนต้อนรับช้างเข้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ นำโดยท่านประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ร่วมขึ้นนั่งช้างในขบวนต้อนรับช้าง  พิธีเซ่นศาลปะกำ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและร่วมเลี้ยงอาหารช้าง  กว่า 160 เชือก

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการต้อนรับช้างที่เดินทางกลับบ้านและเข้าเมืองสุรินทร์มาเพื่อร่วมงานแสดงช้างประจำปีโดยในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 18 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

 
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010