งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกวดราคา
หัวข้อข่าว : ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 15 คน
เอกสารแนบ :

 

 

                  ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศการเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ สร 51021.1/ว 3223 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  >>รายละเอียด<<

 

              1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านวารไพรศรี ตำบลหนองสนิท เชื่อมติดต่อบ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 

 

               2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนสวรรค  ตำบลเกาะแก้ว – บ้านแก่นเมธี ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

                 3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24 บ้านสวายทอง ตำบลกังแอน เชื่อมติดต่อบ้านโคกเพชร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010