งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 44 คน
เอกสารแนบ :
1. FFQWW1S.pdf

 

           กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และเพื่อให้
ผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำกลางสุรินทร์ และผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ อำเภอรัตนบุรี ได้มีของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยกำหนดนำสิ่งของไปมอบ ดังนี้
          ๑) เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         ๒) เรือนจำกลางสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010