******ขอเชิญร่วมยกย่องเชิดชูช้างไทย........ ช้าง ผู้มีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยมาแต่ครั้งอดีต กระทั่งปัจจุบัน ในงาน "วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน"  วันที่ 12-13 มีนาคม 2557  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง...

รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียน ที่ สร 904
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 69 คน
เอกสารแนบ :

 

 
          ด้วยกองคลัง ได้ส่งประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียน ที่ สร 904 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือที่ สร 51004.4/209  ลงวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕61 เพื่อให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010