งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกวดราคา
หัวข้อข่าว : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 185 คน
เอกสารแนบ :

 

 

ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

               1. เรื่อง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ – บ้านโคกสมอง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือที่ สร 51021.1/649 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

                 2. เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling สายบ้านอุดม ตำบลชุมแสง - บ้านขาม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตามหนังสือที่ สร 51021.1/649 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  >>รายละเอียด<<

ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010