******ขอเชิญร่วมยกย่องเชิดชูช้างไทย........ ช้าง ผู้มีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทยมาแต่ครั้งอดีต กระทั่งปัจจุบัน ในงาน "วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน"  วันที่ 12-13 มีนาคม 2557  อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง...

รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Academy บาสเกตบอล
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 201 คน
เอกสารแนบ :

 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม Academy บาสเกตบอล เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน จังหวัดสุรินทร์ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และชมรมบาสเกตบอลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่สนใจ โดยเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีอ.ปริญญา สุขพูล และนายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกทักษะการเล่นบาสเกตบอลเบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก งานนี้ฟรีตลอดงานค่ะ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010