งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาว
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 284 คน
เอกสารแนบ :

 

 
      ด้วยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาวให้น้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไว้สวมใส่ป้องกันอากาศหนาวเย็นถนอมรักษาสุขภาพ โดยกำหนดนำสิ่งของไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสังข์ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  >>รายละเอียด<<
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010