องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
หน้าหลัก -> จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว : โครงการจัดการขยะอันตราย
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 35 คน
เอกสารแนบ :

 

 
       ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง ดำเนินการจัดจ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตราย โดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 ตัน ภายในวงเงิน 295,000 บาท ตามหนังสือที่ สร 51021.1/2125 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จำนวน 2 แผ่น  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010