งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 276 คน
เอกสารแนบ :

 

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561 นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นประธานในการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ สมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และเกิดความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีมนุษย์สัมพันธ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีของผู้สูงอายุ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010