การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกวดราคา
หัวข้อข่าว : ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10060 สายบ้านสะเดา
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 17 คน
เอกสารแนบ :

 

 
      ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศประกวด ราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10060 สายบ้านสะเดา เชื่อมติดต่อ่บ้านละลม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือที่ สร 51021.1/3022 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 >>รายละเอียด<<


การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010