รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกวดราคา
หัวข้อข่าว : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 84 คน
เอกสารแนบ :

 

 

                   ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

              1. เรื่อง ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOT MIX IN – PLACE RECYCLING ตามหนังสือที่ สร 51021.1/3026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จำนวน 7 โครงการ >>รายละเอียด<<


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010