รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 116 คน
เอกสารแนบ :

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสรับบริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น โดยได้ออกให้บริการในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านธรรมษา ต.บัวโคก อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านจันทร์งาม ต.บัวโคก อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนแร่วิทยาคม ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์


 

 

           

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010