รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 133 คน
เอกสารแนบ :

 

 

เมื่อวันที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 2560 เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนพัฒนาความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นผู้ที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นไปทางสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา ส่งเสริมรักการออกกำลังกาย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ต่อไปในอนาคต โดยทำการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท 40 รายการ ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2560 และประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 8 สหวิทยาเขต จำนวน 85 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 5,000 คน โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

            - ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา ได้แก่ สหวิทยาเขต 6

            - ชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาและกรีฑา ได้แก่ สหวิทยาเขต 6

            - ชนะเลิศขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ สหวิทยาเขต 7

            - ชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ สหวิทยาเขต 3ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010