การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
หัวข้อข่าว : สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 202 คน
เอกสารแนบ :

 

        ด้วยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดส่งสรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010