งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกาศ
หัวข้อข่าว : กีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 4203 คน
เอกสารแนบ :

 

 
 
รายละเอียดกีฬาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

     ลำดับการจัดผังขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย
    
          ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 10
         หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
           
     โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์  (แก้ไข)
            ตารางการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์
     1. ฟุตบอล
     2. ฟุตซอล
     3. บาสเกตบอล
     4. วอลเล่ย์บอล
     5. เซปัคตะกร้อชาย
     6. แบตมินตัน
     7. เปตอง
     8. กรีฑา, กีฬาพื้นบ้าน 
     9. เทเบิลเทนนิส
     10. เส้นทางแข่งจักยานทางราบ 72 กิโลเมตร

       
     1. ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ  >ใบนำส่ง<
     2. แบบยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
     3. ใบสมัคร
     4. ใบรายชื่อ
     5. แผงรูปนักกีฬา
     6. ระเบียบการแข่งขัน
     7. สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา 
     8. รายชื่อโรงแรมในจังหวัดสุรินทร์
     9. ขอเชิญร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
     10. 


แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010