องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 62 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจาก มีวงดนตรีสมัครเข้าร่วมการประกวดไม่ถึงจำนวน 5 วง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดประกาศยกเลิกการประกวดมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010