ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว : โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 155 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด ดังนี้ จุดเริ่มต้น ด่านชายแดนช่องจอม จุดสิ้นสุด หน้าตลาดการค้าช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเวที สำหรับใช้ในงานโครงการปั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนช่องจอม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดการค้าช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ตามหนังสือที่ สร 51021.1/1513 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010