ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ผลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 160 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดประกวดวงโยธวาทิต ตามโครงการจัดประกวดดนตรี/ร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2562 ประเภทประชาชน (ไม่จำกัดอายุ) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีวงที่สมัครเข้าร่วมการประกวด จำนวน 6 วง ซึ่งมีข้อมูลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010