ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดลำโพง ,อุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 138 คน
เอกสารแนบ :

 

   โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดลำโพง ,อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานสมโภช ตามหนังสือที่ สร ๕๑๐๒๑.๑/๑๓๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010