องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> ราคากลาง
Ǣ͢ : โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงาน
ѹ : ӹǹҹ 12
͡Ṻ :

        ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงาน อาคารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคารกองสาธารณสุข ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ตามหนังสือ ที่ สร 51021.1/2821 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010