ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 

 รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2563

- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) >>รายละเอียด<<

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) >>รายละเอียด<<

ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) >>รายละเอียด<<

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) >>รายละเอียด<<


ประจำปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) >>รายละเอียด<<

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) >>รายละเอียด<<

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) >>รายละเอียด<<

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) >>รายละเอียด<<

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010