องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยวันแห่งเกียรติภูมิช้างไทย 13 มีนาคม 2562 ประกาศกึกก้องพบกับบรรดาเหล่าช้างผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย  ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวช้าง ชม  การแสดง  ตำนานยุทธหัตถี   เกียรติภูมิของช้างไทย  และและชมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  9 – 17  มีนาคม  2562 ที่ศูนย์คชศึกษา  Elephant  World  หมู่บ้านช้าง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
หน้าหลัก -> การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์
 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกิจการเพื่อสังคม a-chieve กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ขึ้น จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓๕ คน ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
          จังหวัดสุรินทร์ >
>รายละเอียด<<        
     2.ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ 
>>ใบสมัคร PDF<<,
         >>ใบสมัคร Word<<
>

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010