การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ปราสาทบ้านไพล
 

 

ปราสาทบ้านไพล หรือ วัดโคกปราสาท

ปราสาทบ้านไพล หรือ วัดโคกปราสาท ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท  ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์
เป็นปราสาท 3 หลัง  สร้างด้วยอิฐขัดเรียบ  อยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันเรียงจากเหนือไปใต้  ผังของปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม  ปัจจุบันปราสาทอยู่ในสภาพค่อนข้างดีอยู่ 2 หลัง คือ หลังที่อยู่ด้านทิศเหนือและหลังกลาง  โดยเฉพาะปราสาททิศเหนือยังคงมีทับหลังติดอยู่ในตำแหน่งเดิม  สลักภาพเทวดานั่งชันเข่าอยู่ในซุ้มเหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวงมาลัย  มือทั้งสองข้างยึดท่อนพวงมาลัยไว้  และมีทับหลังอีก 2 ชิ้นวางอยู่ที่พื้น  สันนิษฐานว่าเป็นทับหลังของปราสาทหลังกลางและหลังทางทิศใต้  ชิ้นหนึ่งสลักภาพเทวดานั่งชันเข่าอยู่ในซุ้มเหนือหน้ากาลที่กำลังคายท่อนพวง มาลัย  มือทั้งสองข้างยึดท่อนพวงมาลัยไว้  อีกชิ้นหนึ่งสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

นอกจากนี้พบคันดินรูปตัวแอล (L)  อยู่ทางด้านเหนือและใต้ด้วย  ส่วนสระน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ ต้นพุทธศตวรรษที่ 17


 
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010