องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์
      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกิจการเพื่อสังคม a-chieve กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ขึ้น จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๓๕ คน ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
          จังหวัดสุรินทร์ >
>รายละเอียด<<        
     2.ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวจังหวัดสุรินทร์ 
>>ใบสมัคร PDF<<,
         >>ใบสมัคร Word<<
>

: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010