องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> ระเบียบกองทุน
 ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

๑. ว่าด้วย เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินการจัดทำบัญชีและการพัสดุ  >>รายละเอียด<<

๒. ว่าด้วย เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู  >>รายละเอียด<<

๓. ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์การของบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ  >>รายละเอียด<<

๔. แบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  >>รายละเอียด<<

๕. แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  >>รายละเอียด<<

๖. รายการราคากลางข้อบ่งชี้้การใช้งานเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริหารทางการแพทย์  >>รายละเอียด<<

๗. เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และข้อบ่งชี้การใช้งานสำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิต และยืมเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จำนวน ๑๑ รายการ  >>รายละเอียด<<

๘. หลักเกณฑ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องช่วยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010