องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทยวันแห่งเกียรติภูมิช้างไทย 13 มีนาคม 2562 ประกาศกึกก้องพบกับบรรดาเหล่าช้างผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย  ร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวช้าง ชม  การแสดง  ตำนานยุทธหัตถี   เกียรติภูมิของช้างไทย  และและชมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  9 – 17  มีนาคม  2562 ที่ศูนย์คชศึกษา  Elephant  World  หมู่บ้านช้าง  ตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
Untitled Document
หน้าหลัก -> ระเบียบกองทุน
 

 ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

๑. ว่าด้วย เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และทรัพย์สินการจัดทำบัญชีและการพัสดุ  >>รายละเอียด<<

๒. ว่าด้วย เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู  >>รายละเอียด<<

๓. ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์การของบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ  >>รายละเอียด<<

๔. แบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  >>รายละเอียด<<

๕. แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  >>รายละเอียด<<

๖. รายการราคากลางข้อบ่งชี้้การใช้งานเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริหารทางการแพทย์  >>รายละเอียด<<

๗. เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และข้อบ่งชี้การใช้งานสำหรับใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิต และยืมเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน จำนวน ๑๑ รายการ  >>รายละเอียด<<

๘. หลักเกณฑ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องช่วยอุปกรณ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010