งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ประกาศเจตจำนง
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

           1. ประกาศเจตจำนงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ www.surinpao.org ประกาศเจตจำนง

            2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการประกาศเจตจำนงในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนำวิดีโอประกาศเจตจำนงดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.surinpao.org และที่ https://www.youtube.com/watch?v=aDgT2VXtJMA&feature=youtu.be

           3. แจ้งประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ทุกส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทราบและถือปฏิบัติ  

 

           4. นำประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชนนีและสวนเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

           5. นำข้อมูลลงจดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010