รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> หนังสือราชการ
 

 
หนังสือเวียนภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

หนังสือราชการ อบจ.สร ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
หน่วยงาน  เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
 การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สำนักปลัดฯ  1185  10 กรกฎาคม 2561  ดาวน์โหลด  ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานที่ surinsurinpao@gmail.com
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  สำนักปลัดฯ  1186  10 กรกฎาคม 2561   ดาวน์โหลด  
           
           
 
โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010